VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje įvyko Stebėtojų tarybos posėdis

2024 04 12

2024 m. balandžio 9 d.  VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje įvyko Stebėtojų tarybos posėdis. Stebėtojų tarybos pirmininke išrinkta Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Posėdžio metu vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai, laikinai einanti vyriausiojo gydytojo pareigas Reda Aučinienė pristatė VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2023 m. veiklos ataskaitą. Apžvelgtos įstaigoje teikiamos paslaugos bei jų plėtra, 2023 metų veiklos užduočių vykdymas,  pagrindiniai 2023 m. įstaigoje įvykę pokyčiai. Stebėtojų taryba pritarė pateiktai ataskaitai.