Kompensuojamųjų vaistų pasai

Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami 17 kabinete, I - V nuo 8.00  iki 16.00

Kompensuojamų vaistų pasų išdavimo taisyklės:

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.KVP apdraustojo vardu gali paimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka-grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį (1 euras). Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį (3 eurai).


Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-03-01 08:00:22