DĖL SIUNTIMO GALIOJIMO TERMINO

2023 04 11

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.V-387 buvo pakeistas Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašas. Jame nustatyta, kad siuntimai (išskyrus siuntimą gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją) galioja iki 180 dienų, o siuntimas dėl fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijų galioja iki 60 dienų.


Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-05 09:47:27