Profilaktikos

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo
2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.97
6 priedas
VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos
vyriausiojo gydytojo 2020 m. vasario 27 d.
įsakymo Nr. 17 redakcija

PROFILAKTIKOS KABINETE TEIKIAMŲ
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SĄRAŠAS IR KAINOS

Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
MP6003500 Sveikatos tikrinimas vykstančių į užsienį 13,24
MP6003600 Sveikatos tikrinimas norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą 21,18
MP6003700 Sveikatos tikrinimas vairuotojų mėgėjų 18,55
MP6003800 Sveikatos tikrinimas aviatorių mėgėjų 29,24
MP6003901 Sveikatos tikrinimas vairuotojų profesionalų - įsidarbinant 22,79
MP6003902 Sveikatos tikrinimas vairuotojų profesionalų - dirbant 26,04
MP6004002 Aviacijos darbuotojų visapusiška medicinos ekspertizė - dirbant 136,07
MP6004003 Aviacijos darbuotojų dalinė medicinos ekspertizė - dirbant 61,85
MP6004004 Aviacijos darbuotojų- įsidarbinat 104,17
MP6004101 Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu - įsidarbinat 7,16
MP6004102 Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu - dirbant 17,58
MP6004103 Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laisvavedžių - įsidarbinant 38,42
MP6004104 Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laisvavedžių - dirbant 57,94
MP6004201 Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą - įsidarbinant 8,47
MP6004202 Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą - dirbant 14,32
MP6004301 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis - įsidarbinant 2,61
MP6004302 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis - dirbant 12,36
MP6004401 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis - dirbant 9,11
MP6004501 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis – įsidarbinant 7,16
MP6004502 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis – dirbant 14,97
MP6004601 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis – įsidarbinant 3,25
MP6004602 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis – dirbant 9,77
MP6004701 Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą - įsidarbinant 3,91
MP6004702 Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą - dirbant 9,77
MP6004801 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų - įsidarbinant 4,56
MP6004802 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų - dirbant 3,25

 


Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-03-02 08:48:04