Profilaktikos

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo
2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.33 
6 priedas

PROFILAKTIKOS KABINETE TEIKIAMŲ
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SĄRAŠAS IR KAINOS

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

MP6003500

Sveikatos tikrinimas vykstančių į užsienį

18,78

MP6003600

Sveikatos tikrinimas norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą

30,03

MP6003700

Sveikatos tikrinimas vairuotojų mėgėjų

26,30

MP6003800

Sveikatos tikrinimas aviatorių mėgėjų

29,24

MP6003901

Sveikatos tikrinimas vairuotojų profesionalų - įsidarbinant

37,56

MP6003902

Sveikatos tikrinimas vairuotojų profesionalų - dirbant

26,04

MP6004002

Aviacijos darbuotojų visapusiška medicinos ekspertizė - dirbant

136,07

MP6004003

Aviacijos darbuotojų dalinė medicinos ekspertizė - dirbant

61,85

MP6004004

Aviacijos darbuotojų- įsidarbinat

104,17

MP6004101

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu - įsidarbinat

7,16

MP6004102

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu - dirbant

17,58

MP6004103

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laisvavedžių - įsidarbinant

38,42

MP6004104

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laisvavedžių - dirbant

57,94

MP6004201

Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą - įsidarbinant

8,47

MP6004202

Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą - dirbant

14,32

MP6004301

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis - įsidarbinant

2,61

MP6004302

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis - dirbant

12,36

MP6004401

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis - dirbant

9,11

MP6004501

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis – įsidarbinant

7,16

MP6004502

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis – dirbant

14,97

MP6004601

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis – įsidarbinant

3,25

MP6004602

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis – dirbant

9,77

MP6004701

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą - įsidarbinant

3,91

MP6004702

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą - dirbant

9,77

MP6004801

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų - įsidarbinant

4,56

MP6004802

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų - dirbant

3,25

 


Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-05-04 12:49:56