Nemedicininės paslaugos

PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo
2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.97
9 priedas

TEIKIAMŲ MOKAMŲ NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ
SĄRAŠAS IR KAINOS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina EUR
100101 Kompensuojamų vaistų paso išdavimas (kai keičiamas) 0.87
100102 Kompensuojamų vaistų paso išdavimas (kai pamestas ar sugadintas) 14.48
100201 Paciento prirašymas prie įstaigos 0.29
100202 Paciento, anksčiau nei po 6 mėn. pasirinkusio kitą PASPĮ, prirašymas prie įstaigos  2.9
100301 Nedarbingumo pažymėjimo informacinio lapelio spausdinimas 1.30
100401 Rašytinės informacijos teikimas 6.79
100402 Rašytinės informacijos teikimas skubos tvarka 10.16
100501 Pažymos išdavimas pacientui prašant 1.30
100601 Kopijavimo paslaugos (1 lapas) 0.13
6011410 Vokas rentgenogramai įdėti 0.43


Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-08-11 10:09:28