VšĮ Vilniaus rajono
     Nemenčinės poliklinika

Korupcijos prevencija

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika siekia, kad teikiant pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų.

Įstaiga kviečia visus gyventojus dėl LR baudžiamajame kodekse nustatytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų: kyšininkavimo (225 str.), prekybos poveikiu (226 str.), papirkimo  (227 str.), piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi (228 str.) tarnybos pareigų neatlikimo  (229 str.) ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą kreiptis į žemiau pateiktas institucijas.

 

Kas yra korupcija ir kokių veiksmų imtis su ja susidūrus?

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilyginam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas 9Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo               2 straipsnio 2 dalis).

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

 

Poliklinika ragina pranešti apie korupciją.

Korupcijos prevenciją VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje (toliau – Poliklinika) organizuoja bei pacientų skundus (pareiškimus) dėl galimų korupcijos apraiškų Poliklinikoje tiria Korupcijos prevencijos komisija. Į Komisiją gali kreiptis kiekvienas pacientas, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Poliklinikos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

 

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

·       vardą, pavardę;

·       gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);

·       poliklinikos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;

·       skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

 

Apie korupcijos atvejį(-us) Poliklinikai galite pranešti raštu, telefonu (8 5) 2371249   (I-V: 7-15 val.), elektroniniu paštu nempol@nempol.lt, taip pat palikdami pranešimą poliklinikos registratūroje. Mūsų darbuotojai, esant asmens pageidavimui, užtikrins jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

 

            2013 m. birželio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įsteigtas Pacientų forumas, kurio tikslas – ne tik ginti ir atstovauti pacientų interesams, bet ir padėti valstybės institucijoms suprasti pacientų problemas, išgirsti jų patirtis, lūkesčius ir patarimus.

Prašome Jus būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefonu 8 800 66 004.

Detaliau: http://www.sam.lt/go.php /korupcijos_prevencija899.

Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisinio pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą, Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos“ telefonas Vilniuje (8 5) 2663333.

Detaliau: http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/.