Biocheminiai tyrimai

PATVIRTINTA
VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo
2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.97
7 priedas

BIOCHEMINIAI TYRIMAI

Kodas Paslaugos pavadinimas             Kaina (EUR)
15001 Amoniako koncentracijos nustatymas 30.33
15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 2.03
15003 Serumo baltymų elektroforezė acetatceliuliozės gelyje 4.19
15004 Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje 6.52
15005 Didelės skiriamosios gebos šlapimo baltymų elektroforezė 18.72
15006 Šlapimo baltymų elektroforezė 18.72
15007 Likvoro baltymų elektroforezė 18.72
15008 Hemoglobino elektroforezė 14.28
15009 Albumino koncentracijos nustatymas 1.99
15010 Krioglobulinų nustatymas                        0.56
15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas                        1.29
15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas                       1.21
15013 Gliukozės toleravimo mėginys                        2.07
15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas                      12.17
15015 Laktozės mėginys                      3.58
15016 Fruktozamino koncentracijos nustatymas                      4.92
15017 Laktato koncentracijos nustatymas                      4.23
15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas                       1.69
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas                       1.77
15020 Kreatinino klirenso nustatymas                      3.71
15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas                        1.38
15022 Kreatino koncentracijos šlapime nustatymas                      3.71
15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas                        1.69
15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas                        2.46
15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas                                                   2.46
15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas                        1.99
15027 Lipoproteinų elektroforezė                   10.27
15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas                      1.55
15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas                      1.55
15030 Kalio koncentracijos nustatymas                       1.04
15031 Natrio koncentracijos nustatyms                      1.04
15032 Chloridų koncentracijos nustatymas                       2.07
15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas                       2.15
15034 Jonizuoto kalcio (Ca++) koncentracijos apskaičiavimas                       2.72
15035 K, Na koncentracijos nustatymas (liepsnos fotometrijos metodu) K, Na, Cl, Ca++ arba Li koncetracijos  nustatymas (jonams selektyvių elektrodų metodu):                                                1.51
15036 K, Na, Cl koncentracijos nustatymas                      2.33
Kodas Paslaugos pavadinimas             Kaina (EUR)
15037 K, Na, Li koncentracijos nustatymas                      2.33
15038 K, Na, pH, Ca++ koncentracijos nustatymas                       2.42
15039 K, Na, Cl, Ca++ koncentracijos nustatymas                      4.58
15040 Geležies koncentracijos nustatymas                        2.15
15041 Geležies bendros sujungimo gebos nustatymas                    3.19
15042 Fosforo koncentracijos nustatymas                       1.9
15043 Magnio koncentracijos nustatymas                       2.63
15044 Chloridų koncentracijos prakaite nustatymas                   4.05
15045 Cinko koncentracijos nustatymas                   6.13
15046  Ličio koncentracijos nustatymas (liepsnos fotometrijos metodu)                      10.48
15047 Vario koncentracijos serume nustatymas                    7.16
15048 Vario koncentracijos šlapime nustatymas                    11.13
15049 Švino šlapime nustatymas                     15.75
15050 Gyvsidabrio šlapime nustatymas                     9.97
15051 Kraujo dujų ir pH tyrimas                   3.37
15052 Kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių ir hemoglobino frakcijų tyrimas                      6.56
15053 Kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių, hemoglobino frakcijų, K, Na, Ca++, Cl tyrimas 10.53
15054 Intensyvios priežiūros laboratorinių rodiklių (kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių, hemoglobino frakcijų,                    14.84
osmoliališkumo, elektrolitų, gliukozės, laktato koncentracijos) tyrimas 
15055 Oksimetrijos rodiklių tyrimas                      3.97
15056 Kraujo dujų, pH, K, Na, Ca++, Cl nustatymas                     9.53
15057 Bikarbonato koncentracijos (CO2) nustatymas                    4.96
15058 Osmoliališkumo apskaičiavimas                    5.05
15059 Osmoliališkumo nustatymas                      2.11
15060 Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas                        2.03
15061 Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas                        2.03
15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas                      2.03
15063 Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė                 30.2
15064 Rūgščios fosfatazės aktyvumo nustatymas                     5.57
15065 Rūgščios fosfatazės prostatos izofermento aktyvumo nustatymas                      5.57
15066 Prostatos rūgščios fosfatazės nustatymas imunofermentiniu metodu                      10.87
15067 Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas                     3.19
15068 Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas                      5.09
15069 Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas                      11.05
15070 Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė                      14.76
15071 Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas                     2.72
15072 Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė                     16.4
15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas                      2.42
15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas                     3.97
15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas                    5.61
15076 Lipazės aktyvumo nustatymas                     3.71
15077 Protrombino aktyvumo nustatymas pagal Kviką                     4.19
15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA)                      3.45
15079 Fibrinogeno koncentracijos nustatymas                    4.44
Kodas Paslaugos pavadinimas             Kaina (EUR)
15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL)                      3.8
15081 Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP)                      18.77
15082 D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu                    11.17
15083 D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu                     22.95
15084 Krešėjimo faktoriaus II nustatymas                    26.02
15085 Krešėjimo faktoriaus V nustatymas                   26.02
15086 Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas                   114.81
15087 Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas                  71.19
15088 Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas                    71.19
15089 Krešėjimo faktoriaus X nustatymas                 52.55
15090 Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas                    129.43
15091 Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas                   129.43
15092 Von Wilebrando faktoriaus nustatymas                  40.17
15093 Lupus antikoagulianto kokybinis tyrimas                   7.9
15094 Lupus antikoagulianto LA1 tyrimas                   28.69
15095 Lupus antikoagulianto LA2 tyrimas                      21.92
15096 Baltymo C koncentracijos nustatymas                  40.17
15097 Baltymo S koncentracijos nustatymas                 46.77
15098 Aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas                    11.13
15099 Antitrombino III nustatymas                   13.03
15100 Heparino koncentracijos nustatymas                 17.82
15101 Mažos molekulinės masės heparino koncentracijos nustatymas                     18.51
15102 Tirpių fibrino monomerų kompleksų nustatymas                    18.77
15103 Tirpaus fibrino nustatymas                26.71
15104 Uroporfirinų nustatymas                   0.82
15105 Nitritų nustatymas                     10.61
15106 17-ketosteroidų koncentracijos nustatymas                   4.96
15107 17-hidroksikortikosteroidų koncentracijos nustatymas                  9.58
15108 Adrenalino ir noradrenalino koncentracijos nustatymas fluorimetriniu metodu                      5.22
15109 Vanililmigdolų rūgšties koncentracijos šlapime  nustatymas                        1.9
15110 5-hidroksiindolilacto rūgšties šlapime nustatymas                      11.26
15111 Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas                    18.64
15112 Alfa 1 rūgštaus glikoproteino koncentracijos nustatymas                    8.16
15113 Alfa 1 antitripsino koncentracijos nustatymas                    10.05
15114 Apolipoproteino A-I (Apo-I) koncentracijos nustatymas                   7.55
15115 Apolipoproteino B (Apo B) koncentracijos nustatymas                     7.55
15116 Apolipoproteino E (Apo E) koncentracijos nustatymas                   29.03
15117 Fibronektino koncentracijos nustatymas                     8.72
15118 Haptoglobino koncentracijos nustatymas                   8.67
15119 Lipoproteino (a) (Lp (a)) koncentracijos nustatymas                     12.64
15120 Transferino koncentracijos nustatymas                     7.81
15121 Tirpių transferino receptorių koncentracijos nustatymas                   23.47
15122 Tiroksino nustatymas (T4) imunofermentiniu metodu                     9.41
15123 Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas radioimuniniu metodu                      3.02
15124 Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu                      10.44
Kodas Paslaugos pavadinimas             Kaina (EUR)
15125 Tirotropino (TTH) nustatymas radioimuniniu metodu                     2.54
15126 Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu                     8.89
15127 Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu                      10.44
15128 Trijodtironino (T3) nustatymas radioimuniniu metodu                     2.2
15129 Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu                      9.32
15130 Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu                      11.39
15131 Tiroglobulino (Tg) nustatymas radioimuniniu metodu                  7.33
15132 Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu                  9.49
15133 Tiroksiną sujungiančio globulino (TBG) nustatymas imunofermentiniu metodu                      11.26
15134 Insulino nustatymas radioimuniniu metodu                     3.41
15135 Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu                     11.26
15136 C-peptido nustatymas radioimuniniu metodu                     4.01
15137 C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu                     11.35
15138 Estradiolio (E2) nustatymas radioimuniniu metodu                     3.41
15139 Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu                   11.52
15140 Progesterono nustatymas radioimuniniu metodu                     3.28
15141 Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu                 11.82
15142 17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu                6.04
15143 Prolaktino nustatymas radioimuniniu metodu                      2.94
15144 Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu                      11.52
15145 Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas radioimuniniu metodu                      2.94
15146 Liutropino (liuteinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu                      11.52
15147 Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas radioimuniniu metodu           2.94
15148 Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu    10.87
15149 Testosterono nustatymas radioimuniniu metodu                                                                               3.41
15150 Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu                    11.74
15151 Laisvo estriolio nustatymas imunofermentiniu metodu                     11.69
15152 Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas radioimuniniu metodu    5.31
15153 Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu      12
15154 Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu                      10.61
15155 Laisvo beta chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu                    32.49
15156 Kortizolio nustatymas radioimuniniu metodu                    2.94
15157 Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu                   9.79
15158 Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas radioimuniniu metodu                   3.15
15159 Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu                 11.52
Kodas Paslaugos pavadinimas             Kaina (EUR)
15160 Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas  radioimuniniu metodu                     3.28
15161 Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas  imunofermentiniu metodu                     10.22
15162 Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas radioimuniniu metodu                      11.65
15163 Parathormono (PTH) nustatymas radioimuniniu metodu                     9.75
15164 Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu                      11.95
15165 Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas radioimuniniu metodu                      6.43
15166 Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas imunofermentiniu metodu                      11.39
15167 Aldosterono nustatymas radioimuniniu metodu                     4.74
15168 Renino (angiotenzino I) nustatymas radioimuniniu metodu                    9.02
15169 Leptino nustatymas radioimuniniu metodu                    9.45
15170 Adrenalino koncentracijos nustatymas radioimuniniu metodu                    51.17
15171 Noradrenalino koncentracijos nustatymas radioimuniniu metodu                    51.17
15172 Dopamino koncentracijos nustatymas radioimuniniu metodu                     20.75
15173 Dezoksipiridinolino nustatymas                    30.03
15174 Osteokalcino nustatymas radioimuniniu metodu                     12.69
15175 Osteokalcino nustatymas imunofermentiniu metodu                     15.92
15176 Kalcitonino nustatymas radioimuniniu metodu                    10.48
15177 1,25-dihidroksivitamino D nustatymas radioimuniniu metodu                     21.61
15178 Eozinofilų katijoninio baltymo nustatymas imunofermentiniu metodu                    48.75
15179 Karcinoembrioninio antigeno nustatymas                    11.91
15180 Navikų polipeptido specifinio antigeno nustatymas                                                                       33.78
15181 Alfa fetoproteino nustatymas                     11.26
15182 Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas                    20.67
15183 Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas                  16.01
15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas                  16.01
15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas                     13.03
15186 Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas                   14.93
15187 Prostatos specifinio antigeno nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu                      13.55
15188 Vėžio nekrozės faktoriaus alfa nustatymas                   40.47
15189 Interleukino-6 nustatymas                    40.47
15190 Eritropoetino koncentracijos nustatymas                  46.34
15191 Folio rūgšties koncentracijos nustatymas                   28.3
15192 Homocisteino koncentracijos nustatymas                                                                                       31.45
15193 Vitamino B12 koncentracijos nustatymas                      28.91
15194 Feritino koncentracijos nustatymas                      11.3
15195 Mioglobino koncentracijos nustatymas                     19.24
15196 Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė iki 15 min.)                    31.19
15197 Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė ilgiau negu 15 min.)                      11.05
15198 Troponino T (TnT) nustatymas                    12.38
15199 Digoksino koncentracijos nustatymas                    18.34
15200 Teofilino koncentracijos nustatymas                   17.78
Kodas Paslaugos pavadinimas             Kaina (EUR)
15201 Fenobarbitalio koncentracijos nustatymas                  14.76
15202 Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas                 21.83
15203 Karbamezepino koncentracijos nustatymas                    17.39
15204 Gentamicino koncentracijos nustatymas                   19.5
15205 Vankomicino koncentracijos nustatymas                   19.5
15206 Ciklosporino koncentracijos nustatymas                   36.72
15207 Metotreksato koncentracijos nustatymas                  36.89
15208 Chinidino koncentracijos nustatymas                     17.69
15209 Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas                19.54
15210 Cistatino C koncentracijos nustatymas                   12.73
15211 a1-mikroglobulino koncentracijos nustatymas                   21.53
15212 a2-makroglobulino koncentracijos nustatymas                   13.2
15213 Prealbumino koncentracijos nustatymas                      18.25
15214 Hemopeksino koncentracijos nustatymas                      13.25
15215 Antikūnų prieš acetilcholino receptorių nustatymas radioimuniniu metodu                      25.33
15216 Monokloninių baltymų nustatymas imunofiksacijos metodu                  59.88
15217 Bence-Jones baltymo nustatymas elektroforezės metodu                 67.87
15218 Narkotinių medžiagų nustatymas                     25.5
15400 ATPO                                                                                                                                               9.67

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-12-18 17:03:13